GPS Features

ติดตามรถ Realtime

เพิ่มประสิทธิในการทำงาน

แจ้งเตือนเมื่อความเร็วเกิน

ตรวจวัดระดับน้ำมัน

ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบก

ดูรายงานเส้นทางย้อนหลัง

promotion and price

แพ็กเกจ S1

ราคาชุดละ 6,000 บาท
( รายปี 1,926 บาท / ปี )
 • * ฟรี ค่าบริการรายปี แรก
 • * รับประกันตัวเครื่อง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับเครื่อง

แพ็กเกจ S2

ราคาชุดละ 8,200 บาท
( จ่ายรายปี 1,300 บาท / ปี )
 • * ฟรี ค่าบริการรายปี แรก
 • * รับประกันตัวเครื่อง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับเครื่อง
เงื่อนไขของราคานี้
- ราคานี้ต้องติดตั้ง ภายใน 30 มิถุนายน 2563
- สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรุ่นเครื่อง GPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น
- ราคาโปรโมชั่น งดทำใบเสนอราคา
- ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

แพ็กเกจ G1

ติดตั้ง 7,800 บาท
( รายปี 1,926 บาท / ปี )
 • * ฟรี ค่าบริการรายปี แรก
 • * รับประกันตัวเครื่อง 3 ปีนับจากวันติดตั้งแล้วเสร็จ

แพ็กเกจ G2

ติดตั้ง 10,000 บาท
( จ่ายรายปี 1,300 บาท / ปี )
 • * ฟรี ค่าบริการรายปี แรก
 • * รับประกันตัวเครื่อง 3 ปีนับจากวันติดตั้งแล้วเสร็จ
เงื่อนไขของราคานี้
- ราคานี้ต้องติดตั้ง ภายใน 30 มิถุนายน 2563
- สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรุ่นเครื่อง GPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น
- ราคาโปรโมชั่น งดทำใบเสนอราคา
- ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

แพ็กเกจ PM

ติดตั้ง 4,000 บาท
( รายเดือน 300 บาท / เดือน )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกต รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ PL

ติดตั้ง 6,800 บาท
( รายปี 1,800 บาท / ปี )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกต รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ PV

ติดตั้ง 9,900 บาท
( รายปี 1,000 บาท / เดือน )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกต รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ แลกเครื่อง

ติดตั้ง 5,000 บาท
( รายปี 1,200 บาท / ปี )
 • ต้องนำเครื่องเก่ามาแลก
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกต รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
เงื่อนไขของราคานี้
- จองคิวติดตั้ง ภายใน 30 มิถุนายน 2563
- ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 กรกฎาคม 2563
- ราคานี้เฉพาะติดตั้ง พื้นที่ภูมิภาค โดยช่างของ GreenboxGPS โดยตรง เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรุ่นเครื่อง GPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาโปรโมชั่น งดทำใบเสนอราคา

แพ็กเกจ FM1

ติดตั้ง 3,500
( รายเดือน 300 บาท / เดือน )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกจ รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ FM2

ติดตั้ง 4,000
( รายเดือน 100 บาท / เดือน )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกจ รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ FL

ติดตั้ง 6,500
( รายปี 1,800 บาท / ปี )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกจ รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ FV

ติดตั้ง 8,500
( รายปี 1,000 บาท / ปี )
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกจ รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 • -

แพ็กเกจ แลกเครื่อง

ติดตั้ง 5,900
( รายปี 1,200 บาท / ปี )
 • ต้องนำเครื่องเก่ามาแลก
 • * ฟรีปีแรก เฉพาะ แพ็กเกจ รายปี
 • * รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
เงื่อนไขของราคานี้
- ราคานี้ต้องติดตั้ง ภายใน 31 ธันวาคม 2563
- สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรุ่นเครื่อง GPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- แพ็กเกจรายเดือน ติดตั้งไม่คิดค่าเดินทางเฉพาะ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่ ลำพูน
- ราคาโปรโมชั่น งดทำใบเสนอราคา

แพ็กเกจ R1

ราคาเช่าเครื่อง ปีละ 3,600 บาท
 • * ฟรี ค่าติดตั้ง
 • * การเช่าใช้ รับประกันตามอายุการเช่า
เงื่อนไขของราคานี้
- ราคานี้ต้องติดตั้ง ภายใน 30 มิถุนายน 2563
- สงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงรุ่นเครื่อง GPS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น
- ราคาโปรโมชั่น งดทำใบเสนอราคา
- ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

gallery

certificate

Contact